Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Kalendarium Kongresu Kobiet

 • II Kongres Praw Obywatelskich

  Prawa człowieka to nie tylko Konstytucja i wielkie prawnicze debaty. To jak respektowane są nasze prawa, rozstrzyga się codziennie w tysiącu sprawach pozornie bardzo specjalistycznych. O tym rozmawiajmy!

  Rzecznik Praw Obyatelskich zaprasza do Warszawy na II Kongres Praw Obywatelskich w dniach 14-15 grudnia 2018 r.  w Muzeum Polin w Warszawie.

  II Kongres organizowany jest w stulecie polskiej niepodległości, ale także w 70 lat od podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i w 25 lat po tym, jak Polska związała się postanowieniami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

  Po I Kongresie powstał zestaw 54 rekomendacji. To było nasze wspólne zobowiązanie, dlatego po prawie roku  chcemy Państwa poinformować, co udało (a co się nie udało) z tym zrobić. Załączony dokument zawiera przede wszystkim opis działań RPO, ale nie tylko.

  Podkreśla znaczenie inicjatyw społecznych, wskazuje tez, ile udało się zrobić w kwestii zmiany języka i lepszej komunikacji dotyczącej praw człowieka – bo to było jedno z ważniejszych wyzwań postawionych przez Kongres (przebudowywana właśnie strona rpo.gov.pl jest jedną z przykładów wywiązywania się z tego wspólnego zobowiązania).

  Program i lista panelistów II KOngresu jest nadal rozbudowywana i uzupełniana.

  Link do rejestracji jest tutaj: https://www.rpo.gov.pl/formularz/ii-kongres-praw-obywatelskich-14-15-grudnia-2018

  WIĘCEJ INFORMACJI NA https://www.rpo.gov.pl/pl/kpo

  Początek:

  2018-12-14 09:27

  Koniec:

  2018-12-15 15:27

  Miejsce: