Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Kalendarium Kongresu Kobiet

 • "Gender, Generations, Communism in Central and South-Eastern Europe: Concepts, Discourses and Practices"- konferencja

  Konferencja naukowa "Gender, Generations, Communism in Central and South-Eastern Europe: Concepts, Discourses and Practices", która odbędzie się w dniach 16-18 listopada 2017 roku, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
   
  Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, łączący perspektywę literaturoznawczą, historyczną, antropologiczną i socjologiczną. Wezmą w niej udział badaczki i badacze zajmujący się studiami nad historią, polityką i kulturą tzw. demokracji ludowych w ZSRR, Polsce, Czechosłowacji, NRD, Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii i Jugosławii. Liczymy, że dzięki porównaniom i paralelom uda się nam pokazać z jednej strony komunizm jako zjawisko zróżnicowane pod względem przynależności grupowych, z drugiej stworzyć nowe, metadyskursywne języki w celu opisu tej specyfiki. W dalszej perspektywie zależy nam na znalezieniu alternatywnych formuł opisu komunizmu, wykraczających poza dyskursy akcentujące, odpowiednio, jego „totalitarny” lub „antytotalitarny” charakter.
   
  ORGANIZATORZY: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Slawistyki na Uniwersytecie w Lipsku, Komitet Nauk o Literaturze PAN, Instytut Goethego w Warszawie, Dom Spotkań z Historią

  JĘZYK: angielski

  ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY: Dr Agnieszka Mrozik, Instytut Badań Literackich PAN, Jun.-Prof. Anna Artwińska, Instytut Slawistyki, Uniwersytet w Lipsku, Dr Magdalena Grabowska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

  WYDARZENIA KONFERENCYJNE: Wykład prof. Sigrid Weigel (16 listopada 2017): Instytut Goethego, ul. Chmielna 13A, Warszawa

  Pokaz filmu "Solidarność według kobiet" i dyskusja (17 listopada 2017): Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, Warszawa 
   
   
  LINK DO WYDARZENIA: goo.gl/jDq9QY

  Początek:

  2017-11-16 10:30

  Koniec:

  2017-11-18 17:00

  Miejsce: